Protokół z przeprowadzonych Konsultacji w sprawie projektu ” Rocznego programu współpracy Gminy Dębowiec z org. pozarządowymi na 2020 rok