Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych -Folusz 9 lipca 2023 r.