Rekrutacja do projektu skierowanego dla osób bezrobotnych „Dobry krok w przyszłość!”