Relacja z obchodów 232. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tegoroczne obchody 233. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja w Naszej Gminie rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Dębowcu, którą odprawił Proboszcz Parafii Dębowiec ks. Leszek Kwiatkowski oraz Kustosz Bazyliki Mniejszej NMP z La Salette w Dębowcu ks. Marcin Sitek.
Kolejno gromadząc się na płycie rynku wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Tuż po hymnie delegacja władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Dębowiec Marcinem Bolkiem, Przewodniczącą Rady Gminy Teresą Pachaną oraz Sekretarzem Gminy Piotrem Zołą wraz z przybyłymi delegacjami złożyły kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza.
Dalszą część uroczystości w sali widowiskowej Urzędu Gminy rozpoczął swoim przemówieniem Wójt Gminy Dębowiec, mówiąc: „Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja przypomina nam o naszych narodowych wartościach i o tym, ze nasza historia jest pełna bohaterów- naszych przodków, którzy walczyli o wolność i niezależność”

Kończąc swoje wystąpienie Gospodarz Gminy wspomniał, że dzisiejsze świętowanie zbiega się z obchodami 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Był to wyjątkowy moment w historii naszego kraju, symbolizujący nasz potencjał i siłę na drodze do europejskiej wspólnoty, otwierając nam nowe możliwości i perspektywy rozwoju.
Na zakończenie, zaakcentował:

„20. Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nie powinna być tylko okazją do celebracji, lecz także momentem refleksji nad wyzwaniami, przed którymi stoimy w przyszłości. Musimy być gotowi do wspólnego działania i szukać swojej siły w prawdziwej jedności.”

Występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Dobryni rozpoczął koncert na pianinie, po którym przedstawiono kilka kart naszej historii oraz zaprezentowano tradycyjne pieśni patriotyczne.
Na zakończenie Wójt Gminy złożył serdeczne podziękowania wszystkim biorącym udział w wydarzeniu – zaś dyrekcji, nauczycielom i uczniom za przygotowanie programu artystycznego wręczył upominki.
W imieniu Wójta Gminy Dębowiec Marcina Bolka dziękujemy bardzo za udział w wydarzeniu: przedstawicielom władz samorządowych, Gwardii Dębowieckiej, Pocztowi Sztandarowemu OSP, Kosynierom Parafii Cieklin, Stowarzyszeniu Miłośników Dębowca i Okolicy, Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich, Regionalnemu Stowarzyszeniu Folklorystycznemu WRZOS oraz pocztom sztandarowym szkół.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Księży, odprawiających Mszę Św. za Ojczyznę nauczycieli, opiekunów. Słowa wdzięczności należą się strażakom OSP KSRG Dębowiec
za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i organizację ruchu, M-Lukas DJ Sound System za obsługę techniczną i nagłośnienie oraz pracownikom urzędu.

Dziękujemy przede wszystkim Mieszkańcom i przybyłym Gościom za uświetnienie tej uroczystości swoją obecnością.