Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

ROZPORZĄDZENIE Nr 12 / 2021

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie powiatów: ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, łańcuckim i krośnieńskim w województwie podkarpackim zarządza się, co następuje:

§ 1 Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

§ 2 Nakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do momentu jego odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa podkarpackiego.

§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wojewoda Podkarpacki

Ewa Leniart

 

UZASADNIENIE

do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 12 / 2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

w województwie podkarpackim.

Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane w celu konieczności ochrony gospodarstw, w tym ferm wielkoprzemysłowych, utrzymujących drób w związku z wystąpieniem na trzech fermach drobiu (w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, łańcuckim) i w jednym gospodarstwie przyzagrodowym (w powiecie krośnieńskim) w województwie podkarpackim wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Dochodzenia epizootyczne w dwóch ogniskach choroby wykazały związek z obrotem drobiem zakażonym.

Rozporządzenie zostanie wydane przez Wojewodę Podkarpackiego z uwagi na konieczność minimalizacji ryzyka przeniesienia wirusa HPAI do miejsc utrzymywania ptaków.

Rozporządzenie wprowadza zakaz czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków – do jego odwołania.

Rozporządzenie to stanowi konkretyzację zapisu podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).