rozstrzygnięcie konkursu „Źródło mojej mocy to – RODZINA BEZ PRZEMOCY”

„Źródło mojej mocy to – RODZINA BEZ PRZEMOCY”
rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębowiec.

 

 Starsze dzieci:

I     miejsce    Weronika Sroka          S.P.  Dobrynia
II   miejsce    Kinga Telma                  S.P.  Dębowiec
III  miejsce    Magdalena Michna   S.P.  Dębowiec
III  miejsce    Patrycja Zoła                S P.   Dębowiec

Młodsze dzieci:

I    miejsce    Martyna Fortuna-             S.P. Dębowiec
II  miejsce    Julia Zoła-                              S.P  Dębowiec
III miejsce    Marlena Klimkiewicz-     S.P. Dobrynia
III miejsce    Błażej Gumienny-             S.P. Cieklin
III miejsce   Milena Szańca –                  S.P.  Dobrynia.