Silny deszcz z burzami stopień: 2 prawdopodobieństwo: 80%