Słoneczne dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – 31.05.2019 r.