Spotkanie szkoleniowo-informacyjne – Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza