Sprzedaż końcowa paliwa stałego – węgla

OGŁOSZENIE

Gmina Dębowiec ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. w cenie 1700,00 zł/brutto za tonę.

Mieszkańcy od 15 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. mogą składać wnioski o zakup węgla – ekogroszek.

Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży w gminie wynosi:

– ekogroszek – 9,52 t

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa

stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:

  1. Znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe.
  2. Umożliwia zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza
    o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym.

Wójt Gminy Dębowiec

Materiały: