Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza mieszkańców gmin: Dębowiec, Jasło, Krempna, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski oraz Tarnowiec do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027

Jednocześnie przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców, która pozwoli określić główne
kierunki działań, jakie należy podjąć w perspektywie finansowej 2023-2027.

 

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://forms.gle/b2Lr2uQWoDSiPiD97