Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów