Szkolenie pododziałów 33 blp od 17 do 18 października 2020 r. w okolicy Cieklina