Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – organizacja „IX Festiwalu Piłki Siatkowej pod Patronatem Wójta Gminy Dębowiec”