Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – organizacja “IX Festiwalu Piłki Siatkowej pod Patronatem Wójta Gminy Dębowiec”