Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – organizacja „Motomikołajek 2019” w Dębowcu