Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – organizacja “Motomikołajek 2019” w Dębowcu