Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – organizacja „X Festiwalu Piłki Siatkowej pod Patronatem Wójta Gminy Dębowiec”