Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2020 roku