W dniu 16 czerwca 2024 r. w godzinach od 8:00-18:00 odbędą się wybory sołtysów we wszystkich sołectwach na terenie Gminy.

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Dębowiec informuje mieszkańców Gminy,
że w dniu 16 czerwca 2024 r. w godzinach od 800-1800 odbędą się wybory sołtysów we wszystkich sołectwach na terenie Gminy.


Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w poszczególnych sołectwach Gminy:

Nazwa sołectwa

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

CIEKLIN

Szkoła Podstawowa w Cieklinie

DĘBOWIEC

Urząd Gminy w Dębowcu
(sala widowiskowa)

DOBRYNIA

Szkoła Podstawowa w Dobryni

DULĄBKA

Dom Ludowy w Duląbce

DZIELEC

Dom Ludowy w Dzielcu
(budynek byłej szkoły)

FOLUSZ

Szkoła Podstawowa w Foluszu

ŁAZY DĘBOWIECKIE

Świetlica przy Szkole Podstawowej
w Łazach Dębowieckich

MAJSCOWA

Dom Ludowy w Majscowej

PAGÓREK

Świetlica Wiejska w Pagórku

RADOŚĆ

Dom Ludowy w Radości

WOLA CIEKLIŃSKA

Dom Ludowy w Woli Cieklińskiej

WOLA DĘBOWIECKA

Szkoła Podstawowa w Woli
Dębowieckiej

ZARZECZE

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu