W dniu l listopada br. wchodzą w życie zmienione zasady związane z obrotem trzodą chlewną i produktami od nich pozyskiwanymi