Wojewódzki trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej – 20.05.2021 r.