Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania 18 listopada 2021 r.