Wybory sołtysów wsi – 7 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00 do 18:00