Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębowiec zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r