Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębowiec w 2019 roku