XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.