Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mieczysława Czechowicza wieloletniego Radnego Gminy Dębowiec