Zakład Gospodarki Komunalnej prosi o indywidualne zgłoszenia stanów liczników wodomierzy