Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na „Dzień otwarty” do ROPS w Rzeszowie.