zaproszenia na konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

zaproszenia na konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

do pobrania:

zaproszenie na konsultacje

roczny program do konsultacji