Zaproszenie do kina plenerowego na płycie rynku w Dębowcu w dniu 2 lipca 2023 r