Zaproszenie do Konsultacji projektu ” Roczny program współpracy Gminy Dębowiec z org. pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dział. pożytku publ. na rok 2021 „