Zaproszenie na Giełdę Wschód – organizowana przy współpracy z Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

gielda_wschod