Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne nt. obszaru natura 2000