Zapytanie ofertowe dotyczące “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec” w roku 2021