Zapytanie ofertowe dotyczące „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec” w roku 2023