Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych “Analiza ryzyka ujęć wody wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej obejmujące teren ochrony pośredniej”