Zapytanie ofertowe pn: „Sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, świerk kłujący oraz uprzątnięcie pozyskanego drzewa i gałęzi z działki nr 1688 w Dębowcu”