Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021