Zarządzenie nr 8/2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025