Zarządzenie w sprawie: określenia terminów składania dokumentów do przedszkoli I oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec na rok szkolny 2022/2023