Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego