Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego