Zawiadomienie dla rolników – wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane są od 1 lutego 2022 r.

Urząd Gminy w Dębowcu informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są przyjmowane
od  1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  Do wniosku należy dołączyć faktury VAT
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.