Zawiadomienie dla rolników – wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane są od 1 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy w Dębowcu informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są przyjmowane
od  1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w pok nr 7 (podatki).
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

wzór do pobrania: wniosek akcyza