Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych