Zawiadomienie: sołtys wsi Zarzecze nie będzie pobierał opłat za podatki oraz odpady komunalne za I kw 2023 r. wpłaty należy dokonywać w kasie Urzędu lub przelewem bankowym