Zbiórka dla poszkodowanej rodziny w powodzi – Trzcinica