zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej dot realizacji zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2019 rok