zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej dot. realizacji zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2020 rok