Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej na 2024 rok w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.